Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Czcionka:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

 

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 

 

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2) opiekę higieniczną,

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,

4) w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy w formie usług.

 

 

 

 

Procedura ubiegania się o wsparcie w formie usług opiekuńczych :

 

 

1) Zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy społecznej.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przez pracownika socjalnego w celu ustalenia konieczności przyznania pomocy.

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

4) Realizacja przyznanych świadczeń - rodzaj i forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

 

 

 

Odpłatność za usługi:

 

 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Kryterium dochodowe na osobę samotną wynosi 701 zł, a na osobę w rodzinie 528 zł.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Gminy.

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

 

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej