Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 833)
  • Uchwała Nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. U. poz. 1974)

 

Opis:
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia MINISTRA KLIMATU z dnia 10kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. poz. 374).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wraz z następującymi załącznikami:

  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny