Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 


 

PROGRAM  PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD”

      DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

,, Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest wyłącznie dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Realizacja Programu odbywa się w dwóch modułach:

- moduł I obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizacje społeczną i

  zawodową osób niepełnosprawnych

- moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

  wyższym przez osoby niepełnosprawne.

W ramach modułu I w obszarze A osoby niepełnosprawne, które spełniają szczegółowe kryteria określone w ramach programu mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji bariery samochodowej poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

W obszarze B, który dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym można otrzymać pomoc w:

-  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego  

  i oprogramowania

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

  elektronicznego

W obszarze C dotyczącym likwidacji barier w poruszaniu się można otrzymać pomoc w:

- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

   techniczne

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

   oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

W obszarze D można otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez:

- zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

W module I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

W ramach modułu II można ubiegać się o pomoc na:

- dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób posiadających

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.   

W przypadku modułu II obowiązują dwa terminy składania wniosków dotyczących roku akademickiego:

- do dnia 30 marca 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2018/2019

- do dnia 10 października 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2019/2020

Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikowania się do poszczególnych form wsparcia oraz wysokości dofinansowań dla poszczególnych obszarów udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizujący Program Aktywny Samorząd.    

Kontakt:

49 – 300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, telefon: 77 – 416-95-05

mail: pcprbrzeg@wp.p

 

 


 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :                                                                              

Administratorem danych  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim jest Kierownik MGOPS z siedzibą przy ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski.Inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim jest Pan Tomasz Dragan, Tel: +48 733508806, e-mail: Tomasz.dragan75@gmail.comDane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem./ustawa o:  pomocy społecznej , świadczeniach rodzinnych, karcie dużej rodziny, dodatkach mieszkaniowych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci.Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim./Sepi CAS /

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną/ dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danychPrzysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2019r. W POWIECIE BRZESKIM

http://www.powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/2594/HARMONOGRAM_ADRESY_zasady_punktow_nieodplatna_pomoc_prawna_powiat_Brzeg_2018_03-01-2018_12-10-58.pdf

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie, informujemy, iż od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego bedą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 opole, ul. Piastowska 14

telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

fax: 77 452 43 40 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

strona intenetowa : https://www.opole.uw.gov.pl

 

 

 

 

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej