Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

                                              

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM 

URZĘDUJE W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK 7.00 - 16.00

WTOREK 7.00- 15.00

ŚRODA 7.00 - 15.00

CZWARTEK 7.00 - 15.00

PIĄTEK 7.00 - 14.00

 

PRACOWNICY SOCJALNI PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW 

W GODZINACH OD 7.15 DO 10.30

 

 

 

 

                

 

Burmistrz  Lewina  Brzeskiego Artur Kotara informuje, że w Lewinie Brzeskim  zostanie utworzony  Klub Seniora

Klub Seniora zostanie sfinansowany  z budżetu gminy Lewin Brzeski  przy dofinansowaniu  rządowego programu "Senior +".  Zadanie to zostało powierzone  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej, który  reprezentuje kierownik Alicja Cieślik.                                                                                                                                  

W 2019 r. Urząd Gminy w Lewinie Brzeskim złożył  wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020 . Klub Seniora mieścić się będzie w Domu Kultury  w Lewinie Brzeskim. Będzie to pierwszy Klub, który zostanie oddany  do użytku w gminie Lewin Brzeski od 01 stycznia 2020roku.

 

 

 

 

Nabór na stanowsiko Koordynator – Animator Klubu Senior+

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Ogłasza nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+

 

W związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

 

Koordynator – Animator Klubu Senior+

 

Wymiar etatu: ok. 60 godzin miesięcznie

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie min. średnie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

    lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

f) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

b) umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

c) odpowiedzialność za powierzone zadania,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

e) wysoka kultura osobista,

f) miłe usposobienie,

g) dyspozycyjność,

h) komunikatywność, sumienność , obowiązkowość oraz uczciwość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowanie oraz realizacja planu działalności klubu,

b) opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i 

    środowiskowych,

c) motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększanie 

    udziału w życiu społecznym,

d) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej klubu,

e) nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, firmami i innymi

    organizacjami,

f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - promocja zdrowego trybu życia,

g) propagowanie kultury i sztuki,

h) promocja Gminy Lewin Brzeski.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy (CV),

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje,

d) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności

    prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne

    przestępstwa skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów  

   rekrutacji następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.)”.

 

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy (CV) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać (decyduje data: stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku pod adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Koordynator – Animator Klubu Senior+”

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.mgopslewin.naszops.pl 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Alicja Cieślik

 

 

 

                                                                                                                  

 

Pomoc Żywnościowa POPŻ 2019

2019-10-07

 

Szanowni Mieszkańcy,

 Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy z Banku Żywności w Luboszycach wiadomość, że rozpoczęcie Podprogramu 2019 ( POPŻ 2014-2020 Pomoc Żywnościowa ) opóźni się. Powodem opóźnienia jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)..
W związku z powyższym spodziewamy się, że start dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019 rozpocznie się w grudniu 2019 r. i trwać będzie do lipca 2020 r.
Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych.
Po otrzymaniu więcej informacji na powyższy temat zostaną one Państwu niezwłocznie przekazane.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim
Alicja Cieślik

 

 

 

,, Działajmy nie zapominajmy”

Dla Seniorów  Lewina Brzeskiego i Gminy

 

 

 

 

 •  Zadbajmy o kondycję naszą i naszych najbliższych.
 • Czy wiesz, że ok.10% osób po 65 roku życia choruje na demencję i Alzheimera.
 • Czy wiesz, że profilaktyka i wczesna diagnostyka jest najważniejsza, ponieważ może złagodzić przebieg choroby i zadbać o jakość życia chorego i najbliższych.
 • Z troską o naszych najbliższych zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ  I  ANONIMOWEJ  ankiecie.
 • Dzięki zebranym danym będziemy mogli dla mieszkańców naszej gminy podjąć  inicjatywę wsparcia, zajęć rehabilitacyjnych , aktywizujących seniorów a także programu dziennej opieki dla osób tego wymagających.
 • Im więcej wypełnionych ankiet przez Seniorów i rodziny tym więcej możemy zdziałać.

 

 

Link do anonimowej ankiety znajduje sie poniżej:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEAt-fso959HYUFOeDFR6EVW_yJecuFOpaQSigzyUbKfkZbQ/viewform?usp=sf_link

 

Ankiety w formie papierowej wypełniać można w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Lewin Brzeski oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Dziękujemy za wypełnienie.

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY

 

 

 

 

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lewinie Brzeski, z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowałał Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 515 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Lewin Brzeski

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o  25 402,60 ton żywności;

o 1150 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 515 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne -1 spotkań dla 21 uczestników

• Dietetyczne - 1spotkań dla 31 uczestników                                                                                                                                            

 


 

 

 

 

 

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Pogoda

Zegar

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej    

 

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 31

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 143

W poprzednim miesiącu: 379

Wszystkich: 13129