Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM 

URZĘDUJE W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK 7.00 - 16.00

WTOREK 7.00- 15.00

ŚRODA 7.00 - 15.00

CZWARTEK 7.00 - 15.00

PIĄTEK 7.00 - 14.00

 

PRACOWNICY SOCJALNI PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW 

W GODZINACH OD 7.15 DO 10.30

 


Samotni starsi mogą liczyć na pomoc

 rusza Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


Infolinia dla osób 70+ 

 22 505 11 11
 

W ramach programu uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na uruchomionej stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Zadaniem gminy będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

 

Ważne kroki:

 

Zadzwoń na infolinię.

 

Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.

 

Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

 

Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

 

Przekaż pieniądze na zakupy wolontariuszowi.

 

 

UWAGA !

 Wraz z nowelizacją ustawy o 500 plus okres rozliczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 roku. Wcześniej obowiązywał on do końca września następnego roku. Osoby, które otrzymały świadczenie 500 plus w 2019 roku, nie muszą już składać nowych wniosków. 

Kolejne terminy składania wniosków o 500 plus dla tych osób:

 • od 1 lutego 2021 (drogą elektroniczną),
 • od 1 kwietnia 2021 (drogą tradycyjną).

Zmiany w programie 500 plus nie dotyczą osób, które dopiero zaczynają korzystać z programu 500 plus.

 

 

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających

przemocy w okresie pandemii

 

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3

 

 

 

Dla dla wielu Polek i Polaków dom nie jest bezpiecznym miejscem, zwłaszcza w czasie pandemii. Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował osobisty plan awaryjny. To instrukcja, która mówi jak chronić się przed przemocą domową i gdzie szukać pomocy.

Z pandemią koronawirusa wiąże się wiele negatywnych zjawisk. Jednym z najbardziej alarmujących jest wzrost przypadków przemocy domowej we wszystkich krajach, w których wprowadzono izolację i przymus pozostania w domach. I choć polskie władze o problemie nie mówią, nie oznacza to, że go nie ma.

Pandemia przemocy domowej

Organizacje społeczne, które pomagają kobietom, bo to one i dzieci najczęściej padają ofiarami przemocy domowej, od dawna apelują, że dla wielu Polek “zostań w domu” oznacza - “zostań z oprawcą”. Sygnały dotarły też do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, który zaalarmowany sytuacją zaprosił do współpracy ekspertki z Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ. Wspólnie opracowali “Osobisty plan awaryjny”.

To krótka, licząca sześć stron, instrukcja, która podpowiada jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w przypadku przemocy domowej. Gdzie szukać schronienia, do kogo zwrócić się o pomoc, jak zabezpieczyć dzieci, czy nawet - w jakich pomieszczeniach w domu lepiej się nie ukrywać i co zapakować do awaryjnej torby, którą trzeba chwycić w momencie ucieczki z domu.

 

Materiały:

Osobisty Plan Awaryjny - poradnik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA- EDYCJA 2020

                

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła  nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także na osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  do dnia 01.06.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: 77 40 42 630

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków

http://niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

 

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie  poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.

Czytaj dalej.....

Równoważnia ulotka

„Twój Parasol” - nowe narzędzie do walki z przemocą

 

 


 

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Stanowi ona niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia bowiem dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. „Nawet jadąc autobusem czy w bezpiecznym dla siebie momencie, osoba doznająca przemocy może przeczytać o wielu aspektach przemocy w rodzinie. Dowie się również, co może zrobić w sytuacji, w której się znalazła” – mówi o aplikacji kom. Paweł Mikitiuk, naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa I (Śródmieście), zaangażowany w tworzenie aplikacji.

Oprócz wspomnianej powyżej roli edukacyjnej Twój Parasol ma również na celu umożliwienie osobom pokrzywdzonym przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo aplikacja pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Twój Parasol działa w dwóch trybach (jawnym oraz ukrytym). W celu zapewnienia dyskrecji w użytkowaniu jawną częścią aplikacji stanowią - odpowiednie do lokalizacji - dane pogodowe. Z kolei w trybie ukrytym Twojego Parasola użytkownik może wysłać prośbę o pomoc, a także szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Warto podkreślić, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji mobilnej Twój Parasol. Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Co ważne, pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie.

Na koniec dodać należy, iż Twój Parasol można zainstalować na smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Do partnerów aplikacji należą Komenda Stołeczna, komendy w Wilnie, Rydze oraz Berlinie, a także wspomniane już Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. "Twój Parasol" jest możliwy do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.


Więcej informacji pod adresem: https://twojparasol.com/

 

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NOWY PROGRAM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Czytaj dalej....

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy Lewin Brzeski Pan Artur Kotara na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu uruchomił pomoc dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie realizacji usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywianie osób. Podpisane porozumienie dotyczy działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wywoływanych nim sytuacji kryzysowych, zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn „ Nie –Sami –Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim realizuje dwie usługi wynikające z w/w porozumienia i objął  działaniami  mieszkańców gminy Lewin Brzeski ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim pod numerem telefonu:

 

77 40 42 630 lub kom. 513 335 262

 


                 

 

 

Osoby potrzebujące z całego województwa mogą dzwonić pod podane numery.

1. Uruchomiliśmy dwa numery alarmowe, na które mogą dzwonić osoby potrzebujące pomocy w codziennych sprawach w związku z epidemią koronawirusa. To numery: +48 886 510 706 lub +48 513 900 013. Jest też adres e-mailowy: pomoc@opolska.zhp.pl

2.  Przykładowe formy pomocy to:

a. robienie zakupów,
b. opieka nad zdrowymi dziećmi zdrowych osób,
c. kupowanie leków,
d. przewożenie rzeczy,
e. wyprowadzanie psów

- To tylko przykłady, jeśli jest coś, w czym możemy pomóc, to jeśli tylko mamy taką możliwość, to jesteśmy otwarci!

3,  Osoba, która potrzebuje pomocy, powinna się z nami skontaktować, a my wtedy kontaktujemy się z hufcem Chorągwi, który działa na terenie, gdzie dana osoba przebywa i wtedy pełnoletni członek ZHP tej pomocy udziela. Kontakt odbywa się tylko przez telefon /SMS /e-mail. Na przykład lista zakupów czy zwrot pieniędzy odbywa się elektronicznie (ewentualnie w kopercie, jeśli dana osoba nie korzysta z płatności elektronicznych), a np. zakupy zostawiamy pod drzwiami.

Osoba, której ma być udzielana pomoc powinna czuć się dobrze i być zdrowa (nie mieć objawów chorobowych typowych dla COVID-19), nie być w grupie ryzyka (tzn. nie kontaktować się w ostatnich 14 dniach lub nie znajdować się w otoczeniu osób objętych nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego lub na terenach oznaczonych przez WHO jako „local transmisions”), nie być objęta kwarantanną (także domową).

- Zdarzają się nietypowe prośby, np. zadzwoniła pani, której pomogliśmy załatwić leki, bo nie udało jej się dotrzeć do przychodni. Zgłaszają się też osoby niebędące harcerzami, które oferują swoją pomoc. Po sprawdzeniu ich, zweryfikowaniu, też mogą nas wesprzeć. Będziemy służyć pomocą, póki będzie trzeba - podsumowuje komendant opolskiej chorągwi.

 

 

 

 

 

Gmina Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 

w partnerstwie z 

Fundacją „PLAN B”  (Partner Wiodący) 

realizuje projekt „Rodzinna Przystań”.

 

Cel główny projektu:

 

poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski w okresie 01.03.2020r.- 28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych.

Projekt "Rodzinna Przystań" zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

 •          poradnictwo specjalistyczne, w szczególności rodzinne,
 •          pomoc prawną,
 •          wsparcie terapeutyczne i mediację,
 •         usługi dla rodzin z dziećmi, w tym animacje i grupy zabawowe.

 

Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny

szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług

w środowisku lokalnym - miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów).

 

Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do

pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne,

odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa

oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie

własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

 

Rekrutacja do projektu: marzec 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego :

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy)

 

w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski Tel. 774042630, e-mailmgopslewin@poczta.onet.pl

 

lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b tel. : 663615026

lub zgłoszenie pocztą elektronicznąfundacjaplanb@gmail.com     

 

Priorytety przy rekrutacji:

 •           w pierwszej kolejności rekrutujemy dzieci, których rodzice są aktywizowani w ramach innych projektów RPO WO,
 •          niepełnosprawność w rodzinie,
 •         korzystające z POPŻ 2014-2020 ,
 •          z nadzorem kuratora.

 

Wartość projektu: 393 400,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 334 390,00 zł 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Rodzinna Przystań” realizowany przez Fundację „Plan B” w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej


KOMUNIKAT

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w Polsce związaną z możliwością zakażenia się koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą

o ograniczenie załatwiania spraw w naszym ośrodku do koniecznego minimum.

Ponad to od dnia 16.03.2020 r. drzwi do naszego Ośrodka będą zamknięte, w pilnych sprawach prosimy korzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji telefonicznie.

Ograniczenie to wynika z troski o bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i pracowników MGOPS

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski

Tel. 774042630

tel.fax. 774042648  774042650

e-mail: mgopslewin@poczta.onet.pl

www.mgopslewin.naszops.pl

 

                                                                                                                      

 


WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA!!!

 


WAŻNE TELEFONY!!!

 

 

JEŚLI W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI BYŁEŚ W MIEJSCU GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS I ZAOBSERWOWAŁEŚ U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY

CZYTAJ DALEJ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 3. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 4. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 5. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
  1. makaron jajeczny 4,5 kg,
  2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
  3. ryż biały 3 kg,
  4. kasza gryczana 1,5 kg,
  5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
  1. mleko UHT 7 l,
  2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
  1. szynka drobiowa 2,7 kg,
  2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
  1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
  1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
  1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

 

 

Fundacja Świetlik - informacja dla niepełnosprawnych

 

 

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych ...

 


Program Pomocy Dzieciom


stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

   

   

                          

 

 

 

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdującytrudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym ...

 

 

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej informuje, że od miesiąca lutego 2020 r. będą wydawane paczki żywnościowe w ramch programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

osoby spełniające kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych ze swoich rejonów celem odebrania skierowań ...

 

Czytaj dalej ...

 

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020”

 

 

Gmina Lewin Brzeski – realizator Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości 280.998 zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Wsparciem planujemy objąć 24 osoby z niepełnosprawnością. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału a także sytuacja osobista (np. osoby samotne, stopień niesamodzielności itp.). Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca usługa asystenta w wymiarze nie więcej jak 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych indywidualnie jednak nie przekraczających godzin od 7.00 do 22.00.

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

Druk zgłoszenia do udziału w programie można pobrać oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

 

Karta zgłoszeniowa do programu Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej

https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676

 

 Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

https://www.gov.pl/attachment/48e6d15e-bb16-4344-b18c-15c13f823365

                                 

                

                                                                                                                              

     Burmistrz  Lewina  Brzeskiego Artur Kotara informuje, że w Lewinie Brzeskim  zostanie utworzony Klub Seniora . Klub Seniora zostanie  dofinansowany z rządowego programu "Senior +"  przy współudziale  gminy Lewin Brzeski. Zadanie to zostało powierzone  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej, który  reprezentuje kierownik Alicja Cieślik. W 2019 r. Urząd Gminy w Lewinie Brzeskim złożył  wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020. Klub Seniora mieścić się będzie w Domu Kultury  w Lewinie Brzeskim. Będzie to pierwszy Klub, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom/ osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ / przez umożliwienie  korzystania z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej ,rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub Seniora  działalność rozpocznie  w Lewin Brzeski  od 01 stycznia 2020 roku. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim informuje, że Seniorzy zainteresowani  uczestnictwem w Klubie Seniora , proszeni są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rekrutacji oraz wypełnienia wymaganej deklaracji uczestnictwa  , a także  uzyskania wszelkich informacji dotyczących działalności Klubu.

                                                      Zapraszamy

 

                                                                                                       

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY

 

 

Czytaj dalej ..

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej

    

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 53

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 0

W poprzednim miesiącu: 290

Wszystkich: 17321