Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim Alicja Cieślik ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub pod   nr telefonu: 77 40-42-630.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny