Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

LUX MED - bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w styczniu 2018

Niespełna  39 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Mogą w nim uczestniczyć  ubezpieczone panie  w wieku od 50 do 69 lat, które nie są leczone onkologicznie i jednocześnie:

  • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii
  • lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie ( rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 ) i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

 

------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie, informujemy, iż od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego bedą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 opole, ul. Piastowska 14

telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

fax: 77 452 43 40 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

strona intenetowa : www.opole.uw.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDNIU 2017r.

Zasiłki celowe z programu dożywiania 14.12.2017r.

Zasiłki okresowe i celowe 14.12.2017r.

Zasiłki stałe 19.12.2017r.

---------------------------------------------------

6 grudnia MIKOŁAJKI

Wizyta świętego Mikołaja w naszym Ośrodku, to coroczna tradycja i w tym roku nas nie zawiódł. Był uśmiech na każdej twarzy, uściski, wierszyki i piosenki.

-------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE NA

SPOTKANIE WIGILIJNE

Pan Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pani Krystyna Warchał – Lenartowicz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, ks. Proboszcz Krzysztof Dudojć oraz Pan Marian Olejnik zapraszają na uroczyste spotkanie wigilijne 22 grudnia 2017r. w „ESENCJI SMAKU” przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim o godz. 10.00 wszystkie osoby, które w tym szczególnym przedświątecznym okresie z różnych powodów doświadczają samotności i pragną w wyjątkowej atmosferze podzielić się z innymi opłatkiem i wspólnie pomodlić.

 

W tym szczególnym bożonarodzeniowym okresie nie musisz być sam

 –  my będziemy z Tobą!

 

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci uczestnictwa w MGOPS w Lewinie Brzeskim lub w Jadłodajni do dnia 20 grudnia 2017r.

 
----------------------------------------------------------------------------
Zdjęcie użytkownika Miejsko - Gminny Dom Kultury.
--------------------------------------------------------------------------

Apel do mieszkańców!!!

Okres zimowy to czas, w którym często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie miejsc nie nadających się do zamieszkania. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wiedzą o ww. sytuacjach aby niezwłocznie informowali właściwe służby:

Policja po numerem 997

Komisariat w Lewinie Brzeskim 77 4127777

M-GOPS Lewin Brzeski 77 4042632

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

-----------------------------------------------------------------------
Zdjęcie użytkownika Miejsko - Gminny Dom Kultury.
-----------------------------------------------------------------------
Pacjencie zapamiętaj
!!!
Jeśli w nocy CZUJESZ SIĘ ŹLE, potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to ZGŁOŚ SIĘ DO PRZYCHODNI udzielającej świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
Zasady korzystania
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane bezpłatnie i bez skierowania.
Dyżurujący lekarze udzielają porad:
 
w przychodni,
 
w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych), telefonicznie.
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane:
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 8.00 dnia następnego, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
 
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, w domu pacjenta lub w miejscu pobytu.


Powiat Brzeski

Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1 w Brzegu tel. 774446503

NZOZ Promed s.c ul. Szpitalna 13, Grodków tel. 774155243

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW 
NA I TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018r. 
W KORPUSIE SZEREGOWYCH.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu informuje, że w terminie 
od 08 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. 
w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych 
odbędzie się szkolenie w ramach I turnusu służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

W czasie odbywania służby przygotowawczej w korpusie szeregowych żołnierzowi przysługuje uposażenie w wysokości 960 zł miesięcznie, a po jej zakończeniu każdy żołnierz otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku (w roku 2017 świadczenie to wynosi 2000zł). Odbycie szkolenia w ramach służby przygotowawczej da możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Osoby zainteresowane powołaniem do służby przygotowawczej proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu (ul. Chrobrego 21, pok. 9, tel. 261 637 767).

http://brzeg.wku.wp.mil.pl/pl/4949.html

--------------------------------------------------------------------------------------------

Matko, nie pij w ciąży!

 

- Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń – przypomina Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do resortów: Sprawiedliwości, Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utratą zdrowia lub życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek”.

W wystąpieniu generalnym Rzecznik przypomina, że spożycie alkoholu przez ciężarną może powodować: anomalie rozwojowe, zaburzenia funkcjonowania, opóźnienie wewnątrzmacicznego wzrostu, a nawet śmierć dziecka. U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąży znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia. Nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że nie wyrządzi to szkody jej dziecku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego.

- Dotychczasowe, rozproszone działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Do Rzecznika Praw Dziecka coraz częściej wpływają prośby o podjęcie działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży – pisze Marek Michalak.

RPD podkreśla, że macierzyństwo znajduje się w Polsce pod szczególną ochroną prawną. Art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje, aby matka przed i po urodzeniu dziecka uzyskała szczególną pomoc władz publicznych, natomiast art. 68 ust. 3 wskazuje na obowiązek władz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym. Również ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o prawach dziecka gwarantuje, że Państwa-Strony tej umowy międzynarodowej odpowiednio zabezpieczą prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia.

http://www.ciazabezalkoholu.pl/

Obraz znaleziony dla: ciążą po alkoholu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Bilogicznej DONI COR Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

ZŁOTA JESIEŃ - usługi zdrowotne, rehabillitacyjne, pięlęgnacyjne.

https://www.facebook.com/donicorbrzeg/photos/a.626113647488449.1073741828.615896431843504/1206253902807751/?type=3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK a także pracownikom publicznej służby krwi, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl

                    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22 listopada 2017r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Lewina Brzeskiego Arturem Kotarą oraz Z-cą Dariuszem Struskim  z Pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji święta Pracownika Socjalnego. Życzenia, gratulacje oraz kwiaty i dyplom za trud i pracę Burmistrz wręczył Kierownikowi Ośrodka Pani Krystynie Warchał – Lenartowicz . Na uwiecznienie naszego święta był tort zrobiony przez naszego pracownika PaniąKatarzynę Stanek  – jak zwykle palce lizać!!!

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom składam  serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym

Kierownik

Krystyna Warchał - Lenartowicz

 

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego. Jest on wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.
Dzień ten jest okazją do krótkiej refleksji /na dłuższą wszakże czasu brak/ nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych /a przez to i w swoim/, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy nie należało lepiej..., wnikliwiej...

"Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi"

                                                        Jan Paweł II

Obraz znaleziony dla: dzeiń pracownika socjalnego kwiaty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

20 listopada 2014 roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Tego dnia będziemy również obchodzić Pierwszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydawnictwo Szkolne PWN przyłącza się do apelu Rzecznika Praw Dziecka i Minister Edukacji Narodowej, aby z tej okazji przeprowadzić w szkołach zajęcia propagujące prawa dziecka i jego potrzeby.

dzien_praw_dziecka.jpg

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka. Z tego względu warto upamiętnić zarówno 25-lecie Konwencji, jak i zwrócić uwagę na udział Polski w tej ważnej inicjatywie. 

Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane najważniejsze prawa, przysługujące każdemu małemu człowiekowi (do ukończenia 18 roku życia). Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Od tego roku dzień przyjęcia Konwencji przez ONZ będzie obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

25_lat_KoPD.jpg

- Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać – piszą we wspólnym liście Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Bilogicznej DONI COR Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

ZŁOTA JESIEŃ - usługi zdrowotne, rehabillitacyjne, pięlęgnacyjne.

https://www.facebook.com/donicorbrzeg/photos/a.626113647488449.1073741828.615896431843504/1206253902807751/?type=3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Listopada Międzynardowy Dzień Tolerancji

Obraz znaleziony dla: dzien tolerancji

 

Międzynardowy Dzień Tolerancji jest obchodzony 16 listopada z inicjatywy ONZ. Jego celem jest podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na zagrożenia jakie niesie ze sobą brak tolerancji. Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto poszanowania różnorodności na świecie, praw i przekonań wszystkich ludzi. Organizowane są dyskusje debaty na temat różnych form niesprawiedliwości, rasizmu i dyskryminacji, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo. Tolerancja i nietolerancja są również w tym dniu tematem lekcji w szkołach.  Na obrazkach towarzyszących świętu można zobaczyć ludzi z różnorodnych stron świata i kultur.

 

"Każdy nowy dzień jest kwiatem, który zakwita w naszych rękach..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIURO BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ Komputerowych
45-072 Opole, ul. Reymonta 30, pok. 8 i 9(p. III) | 48-304 Nysa, ul. Mickiewicza 13 | 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6, pok. 29 (p. III)
| 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Koszykowa 23, pok. 7
www. szkoleniaopolskie.biuroprojektu.eu


Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.
Rozpoczęliśmy realizację projektów szkoleniowych „E-UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOZLIWOŚCI”, „Akademia kompetencji cyfrowych” oraz „Opolska Akademia kompetencji Komputerowych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu podniesienie kwalifikacji komputerowych.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:


 kurs komputerowy (poziom podstawowy) - 96h/grupę lub 100h/grupę
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
w wieku od 18 roku życia;
 pracujące lub bezrobotne lub bierne zawodowo;
 uczące się i/lub pracujące i/lub zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego;
 o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie);
 mile widziane osoby w wieku 50+, niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie.
GWARANTUJEMY PAŃSTWU:
zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania (miasta powiatowe lub gminne) w tygodniu lub w weekendy (terminy do uzgodnienia),
 wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych,
 poziom szkoleń dopasowany do umiejętności i potrzeb,
 bezpłatne profesjonalne materiały szkoleniowe,
 grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
 nowe kwalifikacje zwiększą szanse na znalezienie zatrudnienia lub umożliwią awans zawodowy,
 szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu komputerowego ECCC DIGCOMP potwierdzającego kwalifikacje.


INFORMACJE, KONTAKT I ZAPISY:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi specjalistami do spraw organizacji szkoleń, którzy udzielą szczegółowych informacji pod nr i e-mail:
 powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, strzelecki
Elżbieta Farys tel. 511 875 778, e-mail: e.farys@biuroprojektu.eu
 powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski
Justyna Libera tel. 519 495 471, e-mail: j.libera@biuroprojektu.eu
 powiaty: brzeski, opolski
Paula Picz tel. 511 865 993, e-mail: p.picz@biuroprojektu.eu
powiaty: nyski, prudnicki
Agnieszka Worwa: tel. 513 450 772, e-mail: a.worwa@biuroprojektu.eu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
    IŻ DNIA  10 LISTOPADA 2017r. (PIĄTEK)
   MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKI

BĘDZIE NIECZYNNY.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE JEST TO DZIEŃ WOLNY

 ZA 11 LISTOPADA ( SOBOTA)

ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA M-GOPS LEWIN BRZESKI
Nr 2/2017  Z DNIA 16 STYCZNIA 2017r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM UL. RYNEK 26 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH.

http://www.mgopslewin.naszops.pl/bip/oferty-pracy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                       Luboszyce 27.09.2017

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 17.10.2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 10.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.   

 

PLAN SZKOLENIA DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

 

Rodzaj przeprowadzonych działań: Warsztaty kulinarne

Termin: 17.10.2017 g. 10.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Uczestnicy szkolenia: Podopieczni Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) –  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

 

 

Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

…………………………………………………………………………………..

Edward Ambicki

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Czas

Temat zajęć

Prowadzący

Uwagi

Od

Do

1

10:00

10:15

Rozpoczęcie warsztatów

Koordynator projektu

Zapoznanie z organizacją warsztatów. Promocja Banku Żywności w Opolu

2

10:15

12:15

Kulinarnie mocni.

Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

3

12:15

12:30

Zakończenie warsztatów

Koordynator projektu

Podsumowanie warsztatów

                   Opracował:

                   Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

                  Edward Ambicki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
    IŻ DNIA  14 SIERPNIA 2017r. (PONIEDZIAŁEK)
   MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKI

BĘDZIE NIECZYNNY.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE JEGO ODPRACOWANIE

NASTĄPI W DNIU 26 SIERPNIA  2017r.( SOBOTA)

ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA M-GOPS LEWIN BRZESKI
Nr 1/2017  Z DNIA 16 STYCZNIA 2017r.

 

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/#akapit2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obraz znaleziony dla: upały

Uwaga nadchodzą upały.
Kiedy: Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15:00 a 18:00, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12:00 – 13:00
Skutki: Wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub c...ieplnego który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.
Ochrona przed upałem:
• należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;
• dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;
• w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej).
• należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia;
• pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50 - 60 st. C;
• należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
• należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
• należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
• należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

41 st. C – Zagrożenie życia
39 st. C – Groźba udaru
38 st. C – Wysychanie gruczołów potowych
35 st. C – Reakcja systemu termoregulacji
30 st. C – Próg upału

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych”

29 czerwca 2017 r. od godz. 9:30, na rynku w Lewinie Brzeskim, odbędzie się impreza integracyjna pn. „Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Gminę Lewin Brzeski.

W wydarzeniu będą brali udział podopieczni placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa opolskiego, opiekunowie, organizatorzy, goście, sponsorzy, wolontariusze oraz ludność lokalna.

Ideą przewodnią projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, propagowanie działań na rzecz integracji społecznej, skupienie uwagi społeczeństwa na talentach, potrzebach i potencjale osób niepełnosprawnych oraz pokazanie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i społeczeństwu, że niepełnosprawność ruchowa czy intelektualna nie jest równoznaczna z niepełnosprawnością społeczną.

W celu zaprezentowania społeczności lokalnej twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, podczas festynu zostanie zorganizowany kiermasz rękodzieła artystycznego, gdzie organizacje biorące udział w przedsięwzięciu będą eksponowały wyroby artystów niepełnosprawnych.

W programie również:

-           konkurs piosenki (tematem przewodnim konkursu będą wakacyjne przeboje)

-           konkurs plastyczny (plener malarski)

-           konkurs rękodzieła artystycznego (zdobienie dowolną techniką materiałowych, ekologicznych toreb)

-           integracyjna zabawa taneczna na rynku przy wtórze grającego na scenie zespołu muzycznego

-           występy zaproszonych gości

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------