Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM UL. RYNEK 26 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH.

http://www.mgopslewin.naszops.pl/bip/oferty-pracy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                       Luboszyce 27.09.2017

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 17.10.2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 10.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.   

 

PLAN SZKOLENIA DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

 

Rodzaj przeprowadzonych działań: Warsztaty kulinarne

Termin: 17.10.2017 g. 10.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Uczestnicy szkolenia: Podopieczni Organizacji Partnerskiej o zasięgu Lokalnym (OPL) –  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

 

 

Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

…………………………………………………………………………………..

Edward Ambicki

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Czas

Temat zajęć

Prowadzący

Uwagi

Od

Do

1

10:00

10:15

Rozpoczęcie warsztatów

Koordynator projektu

Zapoznanie z organizacją warsztatów. Promocja Banku Żywności w Opolu

2

10:15

12:15

Kulinarnie mocni.

Nie marnuj jedzenia i wartości odżywczych.

Weronika Szumlak

 

3

12:15

12:30

Zakończenie warsztatów

Koordynator projektu

Podsumowanie warsztatów

                   Opracował:

                   Koordynator Działań Towarzyszących POPŻ 2014-2020

                  Edward Ambicki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
    IŻ DNIA  14 SIERPNIA 2017r. (PONIEDZIAŁEK)
   MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKI

BĘDZIE NIECZYNNY.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE JEGO ODPRACOWANIE

NASTĄPI W DNIU 26 SIERPNIA  2017r.( SOBOTA)

ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA M-GOPS LEWIN BRZESKI
Nr 1/2017  Z DNIA 16 STYCZNIA 2017r.

 

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/#akapit2

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obraz znaleziony dla: upały

Uwaga nadchodzą upały.
Kiedy: Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15:00 a 18:00, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12:00 – 13:00
Skutki: Wraz ze wzrostem temperatury znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub c...ieplnego który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.
Ochrona przed upałem:
• należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;
• dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;
• w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej).
• należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia;
• pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50 - 60 st. C;
• należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
• należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
• należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
• należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

41 st. C – Zagrożenie życia
39 st. C – Groźba udaru
38 st. C – Wysychanie gruczołów potowych
35 st. C – Reakcja systemu termoregulacji
30 st. C – Próg upału

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych”

29 czerwca 2017 r. od godz. 9:30, na rynku w Lewinie Brzeskim, odbędzie się impreza integracyjna pn. „Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Gminę Lewin Brzeski.

W wydarzeniu będą brali udział podopieczni placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu całego województwa opolskiego, opiekunowie, organizatorzy, goście, sponsorzy, wolontariusze oraz ludność lokalna.

Ideą przewodnią projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, propagowanie działań na rzecz integracji społecznej, skupienie uwagi społeczeństwa na talentach, potrzebach i potencjale osób niepełnosprawnych oraz pokazanie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i społeczeństwu, że niepełnosprawność ruchowa czy intelektualna nie jest równoznaczna z niepełnosprawnością społeczną.

W celu zaprezentowania społeczności lokalnej twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, podczas festynu zostanie zorganizowany kiermasz rękodzieła artystycznego, gdzie organizacje biorące udział w przedsięwzięciu będą eksponowały wyroby artystów niepełnosprawnych.

W programie również:

-           konkurs piosenki (tematem przewodnim konkursu będą wakacyjne przeboje)

-           konkurs plastyczny (plener malarski)

-           konkurs rękodzieła artystycznego (zdobienie dowolną techniką materiałowych, ekologicznych toreb)

-           integracyjna zabawa taneczna na rynku przy wtórze grającego na scenie zespołu muzycznego

-           występy zaproszonych gości

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU CZERWCU 2017r.

Świadczenia Rodzinne , Funduszu Alimentacyjny , Świadczenie "500+" 

Konta Bankowe 21.06.2017r.

Gotówka w Banku 22.06.2017r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2017r.

Zasiłki celowe z programu dożywiania 20.06.2017r.

Zasiłki okresowe i celowe 22.0.6.2017r.

Zasiłki stałe 28.06.2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
    IŻ DNIA  16 CZERWCA 2017r. (PIĄTEK)
   MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKI

BĘDZIE NIECZYNNY.
 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE JEGO ODPRACOWANIE

NASTĄPI W DNIU 24 CZERWCA  2017r.( SOBOTA)

ZGODNIE  Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA M-GOPS LEWIN BRZESKI
Nr 1/2017  Z DNIA 16 STYCZNIA 2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 01.08.2017r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. Program Rodzina 500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 01.08.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 

IŻ DNIA  02 MAJA 2017r. (WTOREK)   

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM BĘDZIE NIECZYNNY .  

 

 02 MAJA 2017r. (WTOREK)

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY

Z JEDNOZNACZNYM JEGO ODPRACOWANIEM

W DNIU 13 MAJA 2017r. (SOBOTA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           UCHWAŁA NR XXVII/270//2016

                                 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

                                            z dnia  29 grudnia 2016 r.

 

 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

 

              Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11 i art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, zm. poz.1583) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

 

                                                               § 1.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, a także innej osoby za zgoda osoby zainteresowanej.

                                                          

                                                               § 2.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

                                                                § 3.

 

Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności, wynikającej z wieku lub choroby.

 

                                                                 § 4. 

 

Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich wykonywania ustala się w oparciu o:

 1. dokumentację o stanie zdrowia potwierdzającą konieczność przyznania usług opiekuńczych;
 2. ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;
 3. ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.

 

                                                       § 5.

 

 1. Określa się godzinową stawkę usług opiekuńczych w wysokości 15,00 zł.
 2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych określa się w wysokości 16,00 zł.

 

                                                                  § 6.

 

 1. Świadczeniobiorca z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi odpłatność w wysokości zależnej od posiadanego dochodu.
 2. Przedział dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, ustalony jest w relacji do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej i określony jest w  załącznikach Nr 1 i Nr 2  do uchwały.

 

                                                                   § 7.

 

1.W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek, lub na wniosek

   pracownika socjalnego, zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas

   określony, zwłaszcza ze względu na:

 1. udokumentowany fakt ponoszenia znacznych miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub opłaty za leczenie,
 2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych,
 3. gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. gdy korzysta co najmniej z dwóch rodzajów usług,
 5. zdarzenie losowe,
 6. inne uzasadnione przyczyna.

  2.Decyzje w sprawie zwolnień podejmuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

                                                                    § 8.

 

Za wykonane usługi odpłatność wnoszona będzie  na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 15 każdego miesiąca po miesiącu, w którym były świadczone usługi, na podstawie wystawionej faktury, z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie odpłatność musi zostać wniesiona do przedostatniego dnia roboczego grudnia.

 

                                                                    § 9.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

 

                                                                    § 10.

 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

                                                                     § 11.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                  

                                                                                                                             Waldemar Włodek

 

 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/270/2016  Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

 TABELA ODPŁATNOŚCI  ZA   USŁUGI  OPIEKUŃCZE. 

KOSZT 1 GODZINY  USŁUG  OPIEKUŃCZYCH - 15,00 ZŁ.

 

 

Kryterium dochodowe

określone w ustawie o pomocy  społecznej 

     

Wysokość odpłatności  za 1 godzinę usług opiekuńczych  

       

   

osoby samotnie gospodarujące

osoby wspólnie gospodarujące

 w rodzinie

              %

 %

%

do 100

            bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100 do 150

5%  -  0,75

              15%  -  2,25

Powyżej 150 do 200

            10%  -   1,50

              20%  -  3,00

Powyżej 200 do 240

            15%  -   2,25

30%  -  4,50

Powyżej 240 do 280

            20%  -   3,00

40%  -  6,00

Powyżej 280 do  320

             30% -   4,50

50%  -  7,50

Powyżej 320 do  380

             50% -   7,50

 60%  -  9,00

Powyżej 380 do 440

70% - 10,50

 80%  - 12,00

Powyżej 440

           100%  - 15,00

100% - 15,00

         

                                                                              

 

 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej   w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI  ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI  OPIEKUŃCZE.

KOSZT 1 GODZINY SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG  OPIEKUŃCZYCH - 16,00 ZŁ.

 

 

Kryterium dochodowe

określone w ustawie o pomocy  społecznej

       

Wysokość odpłatności  za 1 godzinę usług  

       

   

osoby samotnie gospodarujące

osoby wspólnie gospodarujące

w rodzinie

             %

%

%

do 100

            bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100   do   150

5%  - 0,80

15%- 2,40

Powyżej 150   do   200

10% - 1,60

20% - 3,20

Powyżej 200   do   240

15% - 2,40

30% - 4,80

Powyżej 240   do   280

20% - 3,20

40% - 6,40

Powyżej 280   do   320

30%- 4,80

50% - 8,00

Powyżej 320   do   380

50% - 8,00

 60% - 9,60

Powyżej 380   do   440

70% - 11,20

 80%- 12,80

Powyżej 440

100%-16,00

100% - 16,00

         

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

 

W dniu 15.03.2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2016:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 16:00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Zarządzenie Nr 5/2017

                                     Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                     Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

                                                 z  dnia  23 lutego 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Na podstawie art.1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz § 13 pkt ust. 4 i ust.7 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim zarządzam, co następuje:

                                                               § 1.

W Regulaminie pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ustalonym zarządzeniem nr 11/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami dokonuje się następującej zmiany:

 1. § 13 otrzymuje brzmienie:       „ § 13.

1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników Ośrodka ustala się w następujący

    sposób: 

 1. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i pracownicy socjalni wykonują pracę:  w poniedziałek w godzinach od 700  do  1600 , od wtorku do czwartku w godzinach od   700  do  15 00 , piątek w godzinach od 700 do 1400 ,
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekunki nad chorym w domu wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 700  do 1500 ,
 3. pracownik zatrudniony na stanowisku goniec-sprzątaczka w godzinach od 1000 do 1800
 4. czas pracy asystenta rodziny określony jest wymiarem jego zadań.

2.  Na pisemny wniosek  pracownika pracodawca może zezwolić na zmianę godzin pracy, z

     zastrzeżeniem, że zmiana ta nie utrudni funkcjonowania zakładu pracy oraz nie będzie

      pozostawała w kolizji z funkcjonowaniem pracodawcy.

                                                              § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 4/2017

                                                   Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                   Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

                                                           z dnia 22 lutego 2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminu wyborów przedstawiciela pracowników na potrzeby konsultowania i współdziałania z pracodawcą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

Na podstawie art.23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014r. poz 1502 z późn. zm.), oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(t. j Dz. U. z 2015r. poz. 111) w związku z Zarządzeniem Nr 23/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby konsultowania i współdziałania z pracodawcą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,  zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam datę wyborów Przedstawiciela pracowników na potrzeby konsultowania i współdziałania z pracodawcą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim na dzień 22 lutego 2017 r.
 2. Wybory odbędą się w godzinach  14 00 do 15 00 siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
 3. Wybory przeprowadzać będzie Komisja Skrutacyjna wybrana przez ogół pracowników na zebraniu w dniu 22 lutego 2017 r.  w następującym składzie osobowym :
 4. Pani Agnieszka Malinowska
 5. Pani Agnieszka Wojtyła
 6. Pani Barbara Marcinków

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Usług Opiekuńczych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za tak szybką reakcję w naszej sprawie. 

Ogłoszenie nieaktualne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

POSZUKUJE ŁÓŻKA , TAPCZANU , SOFY DO ODDANIA

DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH

( DLA KOBIETY Z DZIECKIEM )

SPRAWA PILNA!!!

KONTAKT 77 40 42 631                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

 

W dniu 06.02.2017 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2016:

- warsztaty kulinarne

Planowana godzina rozpoczęcia 16:00. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD DNIA 20 GRUDNIA 2016 r. NASTĄPI WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEWINIE BRZESKIM, SKOROGOSZCZY ORAZ ŁOSIOWIE. 

ŚWIADCZENIA NALEŻY POBRAĆ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM WYPŁAT ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDNIU 2016r.

- ZASIŁKI CELOWE Z PROGRAMU DOŻYWIANIA - 15 GRUDNIA 2016r. ( CZWRATEK )

- ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - 15 GRUDNIA 2016r. ( CZWRATEK )

- ZASIŁKI STAŁE -  20 GRUDNIA 2016r. ( WTOREK )

 

ZAPROSZENIE

 

     Burmistrz Lewina Brzeskiego i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza wszystkich spragnionych zwykłej, ludzkiej życzliwości i odrobiny ciepła na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 22 grudnia 2016r. o godzinie 1100 w Restauracji POD SOSNAMI przy ul. Sikorskiego 3 w Lewinie Brzeskim.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Wigilii w Ośrodku Pomocy Społecznej

lub w Jadłodajni do dnia 16 grudnia 2016 r.

Obraz znaleziony dla: wigilia świaeca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2016r.