Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Utworzono dnia 23.03.2022

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Cieślik informują, że rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terytorium Polski.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica dziecka na terytorium RP ( w języku polskim)

Oświadczenie wnioskodawcy o nieprzebywaniu małżonka lub drugiego rodzica dziecka na terytorium RP ( w języku ukraińskim)Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (w języku ukraińskim)Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - załącznik (w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - załącznik ( w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - załącznik (w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ( w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (w języku ukraińskim)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia 4000 tys. zł. (w języku ukraińskim)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny (w języku ukrańskim)

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (w języku ukraińskim)

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (w języku ukraińskim)

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (w języku ukraińskim)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ( w języku ukraińskim)

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 95

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 468

Wszystkich: 28866