Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie wychowawcze ( 500+)

Czcionka:


Program „Rodzina 500+” 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)

 

 

Uprawnieni do świadczenia:

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).

Kryterium dochodowe:

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do dochodu wlicza się alimenty na rzecz dzieci od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

 

Termin składania wniosków:

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca każdego roku począwszy od 2018 r.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 - 5c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku, natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
  • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej